محله توانیر تهران‎

محله توانیر از محله های قدیمی شهر تهران هستش که شامل خیابان برزیل در شمال، تونل رسالت در جنوب، بزرگراه کردستان در غرب و خیابان ولی عصر در شرق می باشد.

بازار میادین میوه و تره بارخیابانمحلهمحله توانیرکوچه
Comments (۰)
Add Comment