مراسم تاسوعا و عاشورا در خیابان هفده شهریور‎

مراسم تاسوعا و عاشورا در خیابان هفده شهریور‎ تهران برگزار شد.

عکس :فاطمه شیرکرمی

17شهریورتاسوعاعاشورامحرمهفده شهریور‎
Comments (۰)
Add Comment