قسمت ۱۶ | مراسم غسل و تدفین بیماران کرونایی

راویان کرونا | قسمت شانزدهم
‎سعید قاسمی؛ خبرگزاری صدا و سیما
تدوین : محیا تابش

بیمار کروناییبیماران کروناییتدفینخبرگزاری صدا و سیماراویان کروناسعید قاسمیغسلمراسم غسل و تدفینویروس کروناکروناکرونا ویروس
Comments (۰)
Add Comment