مراکز درمانی اصفهان درگیر با کرونا ویروس

با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح کشور، بیمارستان ها اقدام به پذیرش بیماران کرونایی کرده اند. مراکز درمانی شهر اصفهان هم مانند بقیه شهرهای ایران مشغول درمان بیماران درگیر با ویروس کرونا هستند.
عکس : امیرمحمد جدیدی

آدرس کوتاه : https://bit.ly/34NjVZZ

بیمارستاندکترویروس کروناپرستارکادر درمانیکروناکرونا ویروس
Comments (۰)
Add Comment