مهمان های نوروزی در کنار رودخانه کارون‎

افزایش آب رودخانه کارون و بالا آمدن سطح آب باعث افزایش چشمگیر مسافرهای نوروزی شده است.

 

رودخانه کارونمسافرمسافرتکارون
Comments (۰)
Add Comment