نشست رئیس جمعیت هلال احمر با نماینده صلیب سرخ جهانی

نشست خبری کریم همتی رییس جمعیت هلال احمر با حضور باربارا ریتزولی نماینده کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران و اصحاب رسانه صبح سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ به مناسبت ۸ ماه می با عنوان روز جهانی صلیب سرخ در ساختمان سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر برگزار شد.

اصحاب رسانهباربارا ریتزولیرییس جمعیت هلال احمرسازمان داوطلبان جمعیت هلال احمرصلیب سرخنشست خبرینماینده کمیته بین المللی صلیب سرخهلال احمرویروس کروناکروناکرونا ویروسکریم همتی
Comments (۰)
Add Comment