نصب آثار چهاردهمین جشنواره دوربین.نت

صبح امروز ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸ آثار برگزیده چهاردهمین جشنواره دوربین.نت در گالری سوره شهر اصفهان بر روی دیوار نصب شد.

جشنواره دوربین.نتدوربین.نت
Comments (۰)
Add Comment