نماز عید سعید فطر در مساجد شهرستان اهر

نماز عید سعید فطر صبح یکشنبه چهارم خردادماه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و دستورالعمل های بهداشتی برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا در مساجد شهرستان اهر برگزار شد .

عکس : فرهاد زرگریان

شهرستان اهرعیدعید فطرفاصله گذاری اجتماعینمازنماز عید سعید فطرنماز عید فطرویروس کروناکروناکرونا ویروس
Comments (0)
Add Comment