نمایشگاه عکس‌های برتر سال دوربین نت

یازدهمین نمایشگاه عکس های برتر دوربین .نت با حمایت و همکاری بنیاد آفرینش های هنری نیاوران و آژانس عکس تهران عصر جمعه ۱۱ مرداد ماه در فرهنگسرای نیاوران افتتاح شد .

ابراهیم امینیحجت نظریدوربین.نتشهرام گیل آبادیشورای شهرفرهنگسرای نیاوراننمایشگاه
Comments (۰)
Add Comment