نمایش «سرمیزشام»‎

نمایش سرمیزشام به نویسندگی و کارگردانی محمد جواد صرامی از ۱ الی ۱۵ مرداد ماه در سالن اصلی مجموعه فرشچیان به روی صحنه رفت.

تئاترمجموعه فرشچیانمحمد جواد صرامینمایش
Comments (0)
Add Comment