نمایش کمدی «هفت خان هملت»

نمایش کمدی هفت خان هملت به نویسندگی و کارگردانی محمدجواد سجادی و بازی ابولفضل صفوی، عرفان آیتی، مصطفی قیصری ها در سالن سینما فرشچیان به روی صحنه رفته است.

ابوالفضل صفویتئاترسینما فرشچیانعرفان آیتیمحمدجواد سجادیمصطفی قیصری هانمایش
Comments (0)
Add Comment