|پادکست|گفتگو با وجیه اله شیرمحمدی

گفتگو با وجیه اله شیرمحمدی دبیر جشنواره عکس هشت در مورد برگزاری این جشنواره و … در برنامه تازه های عکاسی برنامه رادیویی “نقطه سرشب” رادیو تهران با اجرای فربد مقدم و احسان رأفتی

احسان رافتیجشنواره هشترادیورادیو تهرانفربد مقدمنقطه سرشبوجیه اله شیرمحمدی
Comments (۰)
Add Comment