| پادکست | تازه های عکاسی برنامه نقطه سرشب | برنامه 19

نوزدهمین قسمت تازه های عکاسی برنامه رادیویی “نقطه سرشب” با اجرای فربد مقدم و با حضور احسان رأفتی که به تازه ترین رویدادهای عکاسی می پردازد. این برنامه سه شنبه ها ساعت ۱:۰۰ از رادیو تهران پخش می شود.

احسان رافتیبرنامه تازه های عکاسیرادیو تهرانفربد مقدمنقطه سرشب
Comments (0)
Add Comment