|پادکست| گفتگو با ابراهیم عرب بیکی

گفتگو با ابراهیم عرب بیکی در مورد مسابقه عکس ورلدپرس فوتو، نمایشگاه ورلدپرس در اصفهان و … در برنامه تازه های عکاسی برنامه رادیویی “نقطه سرشب” رادیو تهران با اجرای فربد مقدم و احسان رأفتی

ابراهیم عرب بیکیاحسان رأفتیاصفهانبرنامه تازه های عکاسیرادیو تهرانفربد مقدمنقطه سرشبورلدپرس فوتو
Comments (۰)
Add Comment