| پادکست | گفتگو با الهه عزیزی

گفتگو با الهه عزیزی درباره جشنواره عکاسی فردوس، عکاسی از موقوفات، شیوه برگزاری جشنواره فردوس و … در برنامه تازه های عکاسی برنامه رادیویی “نقطه سرشب” رادیو تهران با اجرای فربد مقدم و احسان رأفتی
احسان رافتیالهه عزیزیبرنامه تازه های عکاسیجشنواره عکس فردوسرادیو تهرانفربد مقدمنقطه سرشبوقف
Comments (۰)
Add Comment