|پادکست| گفتگو با امین محمد جمالی

گفتگو با امین محمد جمالی درباره عکاسی در آژانس های خارجی و … در برنامه تازه های عکاسی برنامه رادیویی “نقطه سرشب” رادیو تهران با اجرای فربد مقدم و احسان رأفتی

احسان رافتیبرنامه تازه های عکاسیرادیو تهرانفربد مقدممحمد امین جمالینقطه سرشب
Comments (0)
Add Comment