| پادکست | گفتگو با علیرضا خامسیان

گفتگو با علیرضا خامسیان درباره جشنواره عکاسی از پرندگان دریاچه شهدای خلیج فارس، جاذبه های گردشگری منطقه ۲۲ و … در برنامه تازه های عکاسی برنامه رادیویی “نقطه سرشب” رادیو تهران با اجرای فربد مقدم و حضور احسان رأفتی

احسان رأفتیدریاچه شهدای خلیج فارسرادیو تهرانعلیرضا خامسیانفربد مقدمنقطه سرشب
Comments (۰)
Add Comment