|پادکست| گفتگو با مرتضی نیکوبذل

گفتگو با مرتضی نیکوبذل درباره شروع عکاسی و راه روش های عکاس شدن و … در برنامه تازه های عکاسی برنامه رادیویی “نقطه سرشب” رادیو تهران با اجرای فربد مقدم و احسان رأفتی

احسان رافتیبرنامه تازه های عکاسیرادیو تهرانفربد مقدممرتضی نیکوبذلنقطه سرشب
Comments (۰)
Add Comment