| پادکست | گفتگو با مهران مافی بردبار

گفتگو با مهران مافی بردبار درباره عکاسی با تلفن همراه، فروش عکس در اینستاگرام و … در برنامه تازه های عکاسی برنامه رادیویی “نقطه سرشب” رادیو تهران با اجرای فربد مقدم و احسان رأفتی

احسان رأفتیبرنامه تازه های عکاسیرادیو تهرانعکاسی با تلفن همراهفربد مقدمفروش عکس در اینستاگراممهران مافی بردبارنقطه سرشب
Comments (۰)
Add Comment