پرفورمنس آموزش فرهنگسازی قوانین مترو به مناسبت جام جهانی

پرفورمنس آموزش فرهنگسازی قوانین مترو به مناسبت جام جهانی در ایستگاه تئاترشهر به همت معاونت فرهنگی مترو توسط حامد شکوهی و حامد عربانیان بازیگران تئاتر برگزار شد.

ایستگاه تئاترشهرتئاترجام جهانیحامد شکوهیحامد عربانیانمتروپرفورمنس
Comments (0)
Add Comment