گفتگوی دوربین.نت با احمدعلیزاده

این گفتگو درباره ویرایش با نرم افزار در عکاسی در حاشیه یازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت انجام شده است.
.

.
کیفیت پخش فیلم با توجه به سرعت اینترنت شما تنظیم می شود. لطفا تا زمان تنظیم این تطابق، شکیبا باشید.

احسان رافتیاحمدعلیزادهجشنواره عکس خبری دوربین.نت
Comments (۰)
Add Comment