گفتگوی دوربین.نت با سعید فرجی

این گفتگو درباره عکاسی در جنگ و حاشیه های آن در حاشیه یازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت انجام شده است.
.

.
کیفیت پخش فیلم با توجه به سرعت اینترنت شما تنظیم می شود. لطفا تا زمان تنظیم این تطابق، شکیبا باشید.

احسان رافتیسعید فرجییازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت
Comments (۰)
Add Comment