گفتگوی عرفان پهلوانی با حمیدرضا مقصودی

| جشنواره دوازدهم | گفتگوی نهم | گفتگوی عرفان پهلوانی با حمیدرضا مقصودی کارگردان فیلم مستند “صعود به جم” و کارهای دیگر این کارگردان و … در حاشیه برگزاری دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت.

.

.
کیفیت پخش فیلم با توجه به سرعت اینترنت شما تنظیم می شود. لطفا تا زمان تنظیم این تطابق، شکیبا باشید.

جشنواره عکس خبری دوربین.نتحمیدرضا مقصودیعرفان پهلوانی
Comments (۰)
Add Comment