گپ و گفت با عکاسان؛ گفتگو با امین محمدجمالی

گپ و گفت با عکاسان؛ گفتگوی رضا جلالی با امین محمد جمالی. این گفتگو در حاشیه برگزاری سیزدهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی دوربین.نت با موضوع نگاه خلاقانه عکاس در آژانس عکس خارجی انجام شد.

تدوین : محیا تابش

امین محمد جمالیجشنواره دوربین.نتدوربین.نترضا جلالیگفتگو جشنواره سیزدهم
Comments (۰)
Add Comment