گپ و گفت با عکاسان؛ گفتگو با محمد برنو

گپ و گفت با عکاسان؛ گفتگوی رضا جلالی با محمد برنو. این گفتگو در حاشیه برگزاری سیزدهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی دوربین.نت با موضوع نگاهی نو در عکاسی دیپلماتیک انجام شد.

تدوین : محیا تابش

جشنواره دوربین.نتدوربین.نترضا جلالیمحمد برنوگفتگو جشنواره سیزدهم
Comments (۰)
Add Comment