عروسک‌گردانی در ایران‌مال

عروسک‌گردانی رسم دیرینه ایرانیان است که در فرهنگ عامه اقوام رایج بوده تا در مناسبت‌های مختلف عموما شادی و آداب کهن ایرانی را به ارمغان آورد.
ایران‌مال با زنده نگهداشتن این هنر ارزشمند، تاریخ را برای گردشگران به نمایش گذاشته است.
حاجی‌فیروزها، عروسک‌های اقوام ایرانی و ده‌ها عروسک دیگر در ایام نوروز و مناسبت‌های مختلف در ایران‌مال به اجرای نمایش می‌پردازند.

عکس : محمد نوروزی
لینک کوتاه | doorbin.net/S7ukO

ایران مالحاجی فیروزعروسکعروسک گردانی
Comments (0)
Add Comment