تاسوعای حسینی و مراسم چهل و یک منبر‎

0
در ظهر روز تاسوعای حسینی مراسم آیینی چهل و یک منبر در اصفهان انجام می شود.هیئت ها دسته دسته فارق از تفاوت جنسیتی بعد از اقامه نماز ظهر از مقبره مجلسی حرکت کرده و به چهل و یک منبر در سطح شهر رفته و شمع روشن می کنند و نذورات خود را با عنوان (نیاز) پخش میکنند. این مراسم با روشن کردن اخرین شمع در حسینیه زرگرباشی به موقع اذان مغرب پایان می یابد.

ارسال یک پاسخ