مددسرای خاوران

0

در سال ۱۳۸۳ شهرداری تهران به منظور اسکان شبانه مددجویان بی خانمان شهر تهران اقدام به راه اندازی ۲ باب مددسرا به شکل چادر در پارکهای المهدی (منطقه۹) و هرندی (منطقه ۱۲) نمود. با توجه به مخاطرات احتمالی، دو مددسرا (خاوران و بهمن) در سال ۱۳۸۵ در محدوده شهرک رضویه (منطقه ۱۵) و میدان بهمن (منطقه ۱۶) توسط سازمان راه اندازی گردید. ظرفیت مددسرای خاوران ۴۰۰ نفر و ظرفیت مددسرای بهمن ۱۵۰ نفر بوده است. در سال ۱۳۹۰ با توجه به نیاز شهر تهران و به منظور تمرکز زدایی از مددسراهای خاوران و بهمن، راه اندازی مددسراهای منطقه ای در سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در دستور کار سازمان خدمات اجتماعی شهرداری قرار گرفت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.