ارسال عکس روز جهانی عکاسی

– عکس ها باید تا پایان روز یک شهریورماه ۱۴۰۱ ارسال شود.
– عکس ها توسط ساسان مویدی، امیر نریمانی و احسان رأفتی انتخاب می شوند.
– عکس های منتخب در کتاب دیجیتال و  PDF ماه منتشر می شود.
– سایز ضلع بزرگ عکس ها ۳۰۰۰ پیکسل باشد.
– عکس های به صورت فایل JPG ارسال شود.
– عکس با دوربین عکاسی یا تلفن همراه مشکلی ندارد.
– ارسال عکس به منزله قبول کردن تمام قوانین “کتاب ماه” است.

– – – – – – – – – – – – –

دوربین.نت